Træbrikker i HP-kvalitet

TYPISKE VÆRDIER:

Øvre brændværdi:Pr. kg 4565 kcal ~ 19,1 MJ ~ 5,3 kWhEffektiv brændværdi:Pr. kg 4250 kcal ~ 17,8 MJ ~ 4,9 kWhSvovlindhold:0,02 %Aske:0,5 %Vægtfylde:1030 kg/mØvre brændværdi:Træbriketter i HP-kvalitet er fremstillet af rent savsmuld og høvlspåner fra træindustrien. HP kvalitet (High Performance) lever op til markedets skrappeste krav omkring styrke og slaggersdannelse under afbrænding. Kan anbefales til alle, som vil have optimal forbrænding uden problemer. Bioenergi er fremtiden, og CO2-neutral energi er med til at mindske drifhuseffekten. HP-kvalitet er et registreret varemærke.
Produkter > Briketter

HP-kvalitet Lys RUF 96x10 kg. 960 kg. *UDSOLGT*

Dette produkt er udgået eller udsolgt

Træbriketter er fremstillet af 100% rent træ uden fremmedlegemer (sand mv.). Briketterne fremstilles ved at spåner og savsmuld presses under højt tryk, så træets naturlige bindemiddel, lignin, frigives, og derved fremkommer en formstabil briket med stor brændværdi. Briketter er velegnede til brænding i pejse, brændeovne og kedelanlæg til fastbrændsel. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til leverandøren af anlægget eller forhandler.

Ved optænding lægges 2-3 briketter i ovnen, og der antændes ved hjælp af optændingsblokke, småpinde eller aviser. Afbrændingen af gasserne i træet kræver meget luft, og derfor bør ovnens luftventiler altid være helt åbne, indtil briketterne brænder med klar flamme. Først derefter kan lufttilførslen reduceres. Hvis der ikke er tilstrækkelig luft til forbrændingen, er der en ufuldstændig forbrænding, som kendetegnes ved, at røgen farves sort af uforbrændt kulstof, som lugter og giver sod. Ovnens lufttilførsel må aldrig lukkes, mens forbrændingen foregår. Ved genfyring skal man sikre sig, at lufttilførslen ikke er lukkket. To træbriketter svarer til 3-4 stykker brænde.

 

Briketter udvider sig ved forbrænding, hvorfor brændkammeret aldrig må fyldes meget op.

Download RUF produktark

Aktuelt

Kontakt:

Ekman
Kong Christians Alle 3
DK-9000 Aalborg
Tlf.: +45 72 170 260
Mail: info.denmark@ekmangroup.com
Vi accepterer følgende kreditkort: Creditcards