Øvre brændværdi
Pr. kg. 456 kcal ~ 19,1 MJ ~ 5,3 kWh
Effektiv brændværdi
Pr. kg. 4250 kcal ~ 17,8 MJ ~ 4,9 kWh
Dimensioner
Ø 6 mm eller Ø 8 mm
Vægt
Ca. 11, 16 og 25 kg. pr. sæk
Vand
6 - 8 %
Svovlindhold
0,04 %
Aske
0,4 %
Askesmeltepunkt
Ca. 1450 C
Vægtfylde
650 - 700 kg/m3
Yderligere information
Træpiller i HP-kvalitet er fremstillet af ren savsmuld og høvlspåner fra træindustrien. HP-kvaliteten lever op til markedets skrappeste krav omkring pillestyrke og slaggedannelse under afbrænding. Kan anbefales til alle, som vil have optimal forbrænding uden problemer. Bioenergi er fremtiden, og CO2-neutral energi er med til at mindske drivhuseffekten. Træpillerne opfylder kravene i henhold til specifikation for træpiller efter EN 14961-2.

HP-kvalitet 8mm løs

DKK 2.313,00

Til indblæsning

Træpiller i HP-kvalitet er fremstillet af 100% rent træ uden fremmedlegemer (sand mv). Træpillerne fremstilles ved, at spåner og svasmuld presses under højt tryk. Derved frigøres træets naturlige bindemiddel, ligning, og der fremkommer en formstabil træpille med stor brændværdi.

Om HP-Kvalitet
HP-Kvalitet (High Performance) lever op til markedets skrappeste krav omkring pillestyrke og slaggedannelse under afbrænding.

Askesmeltepunktet er ca 1450 C, og der er mindre end 0,5% smuld ved udlevering. Derfor kan træpiller i HP-kvalitet anbefales til alle, som vil have en optimal forbrænding uden problemer. Kvalitet og kvalitetskontrol i hvert led af produktions-processen er en selvfølge. Resultatet afspejles tydeligt i de analyser, der løbende foretages af færdigvarerne og i praktisk afprøvning: En træpille i HP-kbvalitet brænder op til 30% bedre end en normal standardvare.   

Træpiller i HP-kvalitet: 
• 100% rene
• Ensartede
• Mindre aske
• Højere energiindhold
• Slaggerfri
• Mindre smuld
• Bedre forbrænding
• Mindre besvær

Køb også Træpiller i sække

Downloads

10675_ekman_hp